Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Holmsund Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmsund Östra 1959 16,0% 33,9% 26,3% 23,8% 6,6% 51,7% 48,3% 3,0%  
Summa 1959 16,0% 33,9% 26,3% 23,8% 6,6% 51,7% 48,3% 3,0%

http://www.val.se