Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Obbola

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Obbola 2120 14,3% 35,4% 25,3% 25,0% 5,9% 50,7% 49,3% 2,8%  
Summa 2120 14,3% 35,4% 25,3% 25,0% 5,9% 50,7% 49,3% 2,8%

http://www.val.se