Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Hörnefors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hörnefors Västra 1487 17,4% 27,3% 23,4% 31,9% 7,5% 50,4% 49,6% 2,2%  
Summa 1487 17,4% 27,3% 23,4% 31,9% 7,5% 50,4% 49,6% 2,2%

http://www.val.se