Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Sävar Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävar Östra 1488 14,7% 37,6% 25,1% 22,6% 6,6% 50,9% 49,1% 1,9%  
Summa 1488 14,7% 37,6% 25,1% 22,6% 6,6% 50,9% 49,1% 1,9%

http://www.val.se