Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Mariedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariedal 1299 14,1% 29,0% 24,6% 32,3% 5,5% 47,6% 52,4% 1,6%  
Summa 1299 14,1% 29,0% 24,6% 32,3% 5,5% 47,6% 52,4% 1,6%

http://www.val.se