Val till kommunfullmäktige i Lycksele - Ålder och kön - Villaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villaryd 1809 20,0% 26,4% 23,6% 30,0% 5,9% 49,1% 50,9% 2,5%  
Summa 1809 20,0% 26,4% 23,6% 30,0% 5,9% 49,1% 50,9% 2,5%

http://www.val.se