Val till kommunfullmäktige i Lycksele - Ålder och kön - Forsdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsdala 1296 17,9% 31,1% 24,8% 26,2% 6,4% 50,7% 49,3% 2,8%  
Summa 1296 17,9% 31,1% 24,8% 26,2% 6,4% 50,7% 49,3% 2,8%

http://www.val.se