Val till kommunfullmäktige i Jokkmokk - Ålder och kön - Jokkmokks Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jokkmokks Östra 1543 18,5% 27,3% 25,8% 28,4% 6,8% 51,9% 48,1% 4,1%  
Summa 1543 18,5% 27,3% 25,8% 28,4% 6,8% 51,9% 48,1% 4,1%

http://www.val.se