Val till kommunfullmäktige i Jokkmokk - Ålder och kön - Jokkmokks Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jokkmokks Västra 1399 16,0% 25,4% 26,7% 31,9% 5,6% 50,7% 49,3% 3,4%  
Summa 1399 16,0% 25,4% 26,7% 31,9% 5,6% 50,7% 49,3% 3,4%

http://www.val.se