Val till kommunfullmäktige i Jokkmokk - Ålder och kön - Vuollerim

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vuollerim 892 11,4% 17,0% 30,7% 40,8% 4,6% 51,6% 48,4% 4,7%  
Summa 892 11,4% 17,0% 30,7% 40,8% 4,6% 51,6% 48,4% 4,7%

http://www.val.se