Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Dokkas-Nilivaara-Ullatti

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dokkas-Nilivaara-Ullatti 969 12,7% 20,5% 27,6% 39,2% 4,2% 58,0% 42,0% 1,5%  
Summa 969 12,7% 20,5% 27,6% 39,2% 4,2% 58,0% 42,0% 1,5%

http://www.val.se