Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Gällivare

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällivare 1805 15,7% 25,6% 26,6% 32,1% 4,3% 49,8% 50,2% 2,5%  
Summa 1805 15,7% 25,6% 26,6% 32,1% 4,3% 49,8% 50,2% 2,5%

http://www.val.se