Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Maria

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 1287 20,6% 29,8% 26,0% 23,6% 5,3% 50,0% 50,0% 1,7%  
Summa 1287 20,6% 29,8% 26,0% 23,6% 5,3% 50,0% 50,0% 1,7%

http://www.val.se