Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Gunilla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunilla 605 24,6% 27,4% 23,8% 24,1% 4,6% 56,4% 43,6% 2,1%  
Summa 605 24,6% 27,4% 23,8% 24,1% 4,6% 56,4% 43,6% 2,1%

http://www.val.se