Val till kommunfullmäktige i Gällivare - Ålder och kön - Bäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäcken 530 25,1% 31,7% 26,0% 17,2% 7,4% 54,2% 45,8% 6,0%  
Summa 530 25,1% 31,7% 26,0% 17,2% 7,4% 54,2% 45,8% 6,0%

http://www.val.se