Val till kommunfullmäktige i Älvsbyn - Ålder och kön - Älvsbyns Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbyns Ö 1734 14,8% 30,7% 23,9% 30,6% 5,9% 49,7% 50,3% 1,9%  
Summa 1734 14,8% 30,7% 23,9% 30,6% 5,9% 49,7% 50,3% 1,9%

http://www.val.se