Val till kommunfullmäktige i Älvsbyn - Ålder och kön - Älvsbyns V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbyns V 1580 17,7% 29,6% 26,8% 25,8% 6,2% 51,1% 48,9% 2,2%  
Summa 1580 17,7% 29,6% 26,8% 25,8% 6,2% 51,1% 48,9% 2,2%

http://www.val.se