Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Blåsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blåsmark 387 16,3% 35,1% 30,7% 17,8% 7,2% 52,5% 47,5% 1,3%  
Summa 387 16,3% 35,1% 30,7% 17,8% 7,2% 52,5% 47,5% 1,3%

http://www.val.se