Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Bergsvikens 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsvikens 2 874 17,2% 41,9% 22,1% 18,9% 7,7% 50,1% 49,9% 1,5%  
Summa 874 17,2% 41,9% 22,1% 18,9% 7,7% 50,1% 49,9% 1,5%

http://www.val.se