Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Pitholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pitholm 1363 17,5% 32,2% 30,5% 19,7% 7,0% 50,3% 49,7% 2,1%  
Summa 1363 17,5% 32,2% 30,5% 19,7% 7,0% 50,3% 49,7% 2,1%

http://www.val.se