Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Markbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markbygden 293 8,5% 19,8% 34,8% 36,9% 4,1% 56,3% 43,7% 6,5%  
Summa 293 8,5% 19,8% 34,8% 36,9% 4,1% 56,3% 43,7% 6,5%

http://www.val.se