Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Strömnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömnäs 1129 17,7% 36,0% 21,9% 24,4% 5,8% 48,7% 51,3% 1,9%  
Summa 1129 17,7% 36,0% 21,9% 24,4% 5,8% 48,7% 51,3% 1,9%

http://www.val.se