Val till kommunfullmäktige i Kiruna - Ålder och kön - Jukkasjärvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jukkasjärvi 1045 15,8% 34,7% 28,2% 21,2% 3,4% 54,5% 45,5% 6,8%  
Summa 1045 15,8% 34,7% 28,2% 21,2% 3,4% 54,5% 45,5% 6,8%

http://www.val.se