Val till kommunfullmäktige i Kiruna - Ålder och kön - Högalid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 1031 19,4% 33,3% 26,9% 20,5% 6,0% 51,0% 49,0% 3,7%  
Summa 1031 19,4% 33,3% 26,9% 20,5% 6,0% 51,0% 49,0% 3,7%

http://www.val.se