Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Vingåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baggetorp-Marmorbyn 1042 15,2% 30,7% 29,4% 24,8% 6,8% 52,4% 47,6% 1,5%  
Centrum 1338 18,4% 28,9% 21,3% 31,4% 6,7% 47,3% 52,7% 5,3%  
Högsjö 614 12,7% 22,8% 27,4% 37,1% 5,7% 51,3% 48,7% 2,0%  
Norra 1182 12,7% 27,0% 29,3% 31,0% 4,7% 51,3% 48,7% 2,1%  
Sävsta 980 16,0% 23,7% 21,3% 39,0% 5,9% 48,9% 51,1% 10,5%  
Södra 1163 13,4% 27,4% 25,3% 33,9% 5,8% 51,8% 48,2% 1,6%  
Österåker 597 11,7% 21,4% 33,7% 33,2% 6,9% 52,3% 47,7% 1,8%  
Vingåker 6916 14,7% 26,7% 26,2% 32,5% 6,0% 50,5% 49,5% 3,7%

http://www.val.se