Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Gnesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björnlunda 1101 12,6% 31,2% 26,6% 29,6% 4,5% 49,3% 50,7% 3,0%  
Dansut 1460 16,1% 32,7% 25,3% 25,9% 6,3% 50,9% 49,1% 3,7%  
Freja 1268 17,0% 34,5% 23,6% 25,0% 7,6% 48,8% 51,2% 4,9%  
Frönäs 1121 16,5% 37,9% 25,1% 20,5% 6,4% 51,7% 48,3% 4,5%  
Gnesta Centralt 1616 21,3% 27,3% 18,8% 32,6% 5,6% 46,3% 53,7% 6,0%  
Gryt 772 12,6% 25,1% 29,3% 33,0% 5,2% 50,4% 49,6% 5,1%  
Gåsinge-Dillnäs 924 11,7% 29,1% 29,2% 30,0% 3,7% 52,1% 47,9% 4,8%  
Gnesta 8262 16,0% 31,3% 24,7% 28,0% 5,7% 49,7% 50,3% 4,6%

http://www.val.se