Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Nyköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyköpings Norra 13739 18,2% 30,7% 22,5% 28,6% 6,0% 48,9% 51,1% 6,1%  
Nyköpings Västra 14775 17,6% 29,7% 24,6% 28,2% 6,1% 49,2% 50,8% 3,6%  
Nyköpings Östra 13893 17,5% 27,6% 23,5% 31,5% 5,8% 48,9% 51,1% 3,0%  
Nyköping 42407 17,7% 29,3% 23,5% 29,4% 6,0% 49,0% 51,0% 4,2%

http://www.val.se