Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Katrineholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katrineholms Andra 12992 19,6% 27,9% 24,0% 28,6% 6,3% 49,0% 51,0% 4,4%  
Katrineholms Första 12906 18,0% 28,3% 24,8% 29,0% 6,3% 49,6% 50,4% 4,7%  
Katrineholm 25898 18,8% 28,1% 24,4% 28,8% 6,3% 49,3% 50,7% 4,6%

http://www.val.se