Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Trosa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Södra 1853 13,9% 25,7% 22,9% 37,5% 5,6% 48,9% 51,1% 3,5%  
Trosa Västra 1833 12,4% 25,8% 24,1% 37,8% 5,2% 48,1% 51,9% 2,6%  
Trosa Östra 1383 15,5% 36,9% 24,2% 23,4% 6,5% 50,0% 50,0% 4,6%  
Vagnhärad Centralt 1149 22,1% 32,9% 20,2% 24,8% 8,0% 48,9% 51,1% 6,0%  
Vagnhärad Norra 1282 16,5% 33,8% 25,7% 23,9% 5,6% 49,8% 50,2% 7,5%  
Vagnhärad Södra 955 17,8% 35,6% 27,1% 19,5% 8,5% 52,9% 47,1% 4,8%  
Västerljung 842 15,9% 29,9% 31,2% 22,9% 7,4% 50,7% 49,3% 5,8%  
Trosa 9297 15,8% 30,8% 24,6% 28,8% 6,4% 49,6% 50,4% 4,7%

http://www.val.se