Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Burlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå 697 16,6% 37,0% 28,1% 18,2% 5,2% 54,1% 45,9% 11,0%  
Centrala Arlöv 1662 18,1% 34,5% 24,5% 22,9% 5,3% 48,3% 51,7% 11,6%  
Elisetorpsvägen 9-19 995 21,1% 32,0% 19,8% 27,1% 6,2% 47,9% 52,1% 13,5%  
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1320 13,3% 38,3% 25,9% 22,5% 7,5% 50,2% 49,8% 4,6%  
Grönvägen-Elisetorpsvägen 7 1249 22,1% 31,2% 18,1% 28,6% 6,3% 49,3% 50,7% 11,1%  
Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö Äng 1482 14,3% 38,9% 19,7% 27,1% 5,7% 47,2% 52,8% 3,4%  
Karstorp-Svanetorp 1565 13,5% 38,2% 22,0% 26,3% 6,5% 50,7% 49,3% 3,3%  
Rinnebäck-Strandängen-Tågarpsvägen 1270 19,1% 35,3% 26,1% 19,6% 7,3% 51,2% 48,8% 5,1%  
Svenshög 1695 21,0% 32,2% 21,2% 25,6% 6,1% 50,3% 49,7% 12,8%  
Tågarpsvägen-Medborgarhuset 1055 20,3% 37,6% 26,1% 16,0% 6,4% 54,8% 45,2% 16,4%  
Burlöv 12990 17,8% 35,5% 22,9% 23,8% 6,3% 50,1% 49,9% 8,9%

http://www.val.se