Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Tjörn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1002 13,1% 24,4% 29,1% 33,4% 4,9% 51,9% 48,1% 2,3%  
Dyrön 211 14,2% 13,7% 26,5% 45,5% 7,1% 49,8% 50,2% 1,4%  
Klövedal 1178 10,7% 22,7% 27,5% 39,1% 4,1% 53,0% 47,0% 2,0%  
Rönnäng 1190 18,2% 26,2% 26,5% 29,1% 6,7% 51,2% 48,8% 3,5%  
Skärhamn 1 1533 16,2% 25,5% 28,4% 29,9% 5,9% 50,0% 50,0% 2,5%  
Skärhamn 2 1176 14,6% 23,1% 28,7% 33,6% 5,5% 50,0% 50,0% 2,1%  
Stenkyrka 1 963 19,2% 29,9% 25,0% 25,9% 7,4% 50,2% 49,8% 3,3%  
Stenkyrka 2 1068 16,7% 26,8% 29,4% 27,2% 5,3% 53,2% 46,8% 3,5%  
Valla 1 1112 13,0% 30,9% 20,7% 35,3% 5,6% 50,0% 50,0% 3,1%  
Valla 2 1268 15,4% 30,4% 25,6% 28,5% 5,7% 52,4% 47,6% 4,1%  
Valla 3 1415 18,2% 31,4% 29,5% 21,0% 8,1% 49,5% 50,5% 2,8%  
Åstol 170 10,6% 12,4% 24,7% 52,4% 3,5% 50,6% 49,4% 1,2%  
Tjörn 12286 15,5% 26,7% 27,1% 30,7% 5,9% 51,0% 49,0% 2,9%

http://www.val.se