Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Götene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forshem-Österplana 1764 13,8% 27,7% 28,7% 29,8% 6,2% 50,5% 49,5% 4,8%  
Götene 1 906 16,7% 30,4% 23,8% 29,1% 6,4% 49,1% 50,9% 2,8%  
Götene 2 1401 18,5% 21,4% 22,5% 37,6% 4,7% 47,2% 52,8% 2,4%  
Götene tredje och Holmestad 1551 16,1% 28,2% 27,7% 28,0% 6,6% 50,7% 49,3% 6,9%  
Källbyorten 1775 13,5% 36,1% 24,1% 26,4% 5,9% 51,1% 48,9% 3,2%  
Lundsbrunnsorten 1413 15,9% 29,7% 26,2% 28,2% 5,7% 51,6% 48,4% 1,9%  
Sil-Husaby 1560 13,5% 31,5% 28,7% 26,3% 6,9% 52,2% 47,8% 2,2%  
Götene 10370 15,2% 29,4% 26,2% 29,2% 6,0% 50,5% 49,5% 3,6%

http://www.val.se