Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Karlskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1074 12,3% 40,1% 22,7% 24,9% 5,5% 51,5% 48,5% 1,0%  
Bofors 1829 14,2% 27,8% 26,8% 31,2% 4,7% 47,8% 52,2% 1,5%  
Bohult 1975 17,5% 24,3% 21,8% 36,4% 6,1% 45,7% 54,3% 2,1%  
Bregården 1375 13,5% 30,0% 26,3% 30,2% 4,7% 47,1% 52,9% 2,4%  
Bråten 1955 15,0% 33,3% 24,7% 27,1% 5,3% 51,3% 48,7% 1,7%  
Granbergsdal 945 13,7% 30,6% 34,1% 21,7% 4,7% 52,7% 47,3% 2,6%  
Häsängen 1852 19,5% 26,3% 23,4% 30,8% 5,9% 51,9% 48,1% 3,8%  
Immetorp 1029 10,9% 34,0% 27,2% 27,9% 3,9% 52,2% 47,8% 2,4%  
Karlberg 1245 14,0% 32,8% 22,5% 30,8% 5,6% 50,1% 49,9% 2,0%  
Landa 1344 24,0% 29,8% 21,6% 24,6% 8,6% 50,1% 49,9% 11,6%  
Odlingen 1617 32,0% 27,2% 20,0% 20,8% 8,2% 53,5% 46,5% 2,2%  
Rävåsen 1299 18,8% 24,9% 21,9% 34,5% 5,1% 49,0% 51,0% 3,1%  
Sandmo 1760 19,5% 18,5% 16,3% 45,7% 5,2% 44,6% 55,4% 5,2%  
Sandviken 1711 15,8% 22,9% 22,5% 38,7% 5,8% 47,9% 52,1% 7,0%  
Skranta 1388 17,7% 34,5% 22,8% 25,0% 6,6% 50,1% 49,9% 2,7%  
Stråningstorp 1472 12,8% 31,1% 24,6% 31,5% 6,5% 50,6% 49,4% 1,5%  
Karlskoga 23870 17,3% 28,6% 23,3% 30,7% 5,8% 49,5% 50,5% 3,3%

http://www.val.se