Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Eskilstuna Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1074 11,6% 32,1% 28,3% 27,9% 4,0% 51,5% 48,5% 2,0%  
Fröslunda-Björkhultsvägen 1146 25,6% 32,5% 22,3% 19,7% 6,1% 50,1% 49,9% 24,3%  
Fröslunda-Tallåsparken 1445 26,2% 30,2% 20,8% 22,8% 9,3% 50,5% 49,5% 19,8%  
Hållsta 1167 12,9% 33,3% 26,1% 27,6% 3,9% 52,3% 47,7% 3,7%  
Kjula 1181 10,2% 36,3% 22,7% 30,7% 4,0% 50,2% 49,8% 3,1%  
Mesta 1434 13,2% 28,0% 25,0% 33,8% 6,3% 49,4% 50,6% 2,5%  
Myrtorp 1191 20,4% 30,6% 22,3% 26,8% 7,2% 48,3% 51,7% 4,8%  
Näshulta 732 12,2% 26,4% 34,3% 27,2% 4,4% 52,2% 47,8% 2,2%  
Råbergstorp-Lagersberg 1480 30,3% 36,1% 16,7% 16,8% 11,1% 45,1% 54,9% 22,8%  
Skogstorp Norra 1232 13,9% 35,8% 23,6% 26,7% 7,5% 50,0% 50,0% 2,3%  
Skogstorp Södra 991 13,6% 36,9% 23,8% 25,6% 7,3% 51,4% 48,6% 1,5%  
Stenby 929 18,8% 42,7% 22,1% 16,4% 8,3% 47,1% 52,9% 3,8%  
Stenkvista 995 15,4% 36,0% 25,2% 23,4% 6,4% 50,4% 49,6% 4,1%  
Västermalm 1361 29,0% 30,8% 21,2% 19,0% 8,2% 51,7% 48,3% 17,5%  
Ärla 1676 14,1% 32,0% 27,3% 26,5% 6,1% 50,9% 49,1% 2,9%  
Eskilstuna Sydöstra 18034 18,3% 33,2% 23,8% 24,7% 6,8% 50,0% 50,0% 8,4%

http://www.val.se