Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Landstingsvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala valkretsen 101041 20,7% 31,1% 22,8% 25,5% 6,4% 49,0% 51,0% 3,3%  
Norra valkretsen 33675 15,7% 25,4% 26,4% 32,4% 5,9% 50,5% 49,5% 5,5%  
Sydvästra valkretsen 19694 16,2% 26,2% 25,0% 32,6% 6,1% 50,3% 49,7% 4,5%  
Västra valkretsen 35717 16,7% 28,2% 24,8% 30,3% 5,6% 50,0% 50,0% 11,1%  
Östra valkretsen 31116 16,0% 26,4% 25,4% 32,2% 5,7% 50,0% 50,0% 4,7%  
Värmlands län 221243 18,2% 28,7% 24,2% 28,9% 6,1% 49,7% 50,3% 5,2%

Kandidater - Värmlands län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 98 4,1% 27,6% 45,9% 22,4% 1,0% 45,9% 54,1%    
Centerpartiet 75 2,7% 20,0% 45,3% 32,0% 1,3% 48,0% 52,0%    
Folkpartiet liberalerna 71 4,2% 28,2% 23,9% 43,7% 2,8% 49,3% 50,7%    
Kristdemokraterna 25 4,0% 32,0% 28,0% 36,0%   64,0% 36,0%    
Miljöpartiet de gröna 26 7,7% 30,8% 42,3% 19,2% 3,8% 50,0% 50,0%    
Moderaterna 39 15,4% 35,9% 30,8% 17,9% 2,6% 61,5% 38,5%    
Piratpartiet 6 33,3% 50,0% 16,7%     83,3% 16,7%    
Sjukvårdspartiet i Värmland 40 10,0% 30,0% 17,5% 42,5% 2,5% 32,5% 67,5% 2,5%  
Sverigedemokraterna 37 13,5% 29,7% 37,8% 18,9% 8,1% 70,3% 29,7% 2,7%  
Vänsterpartiet 21 28,6% 23,8% 33,3% 14,3%   38,1% 61,9%    
Värmlands län 438 8,0% 28,1% 35,4% 28,5% 2,3% 50,5% 49,5% 0,5%

Valda ledamöter - Värmlands län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 3,2% 32,3% 54,8% 9,7%   48,4% 51,6%    
Centerpartiet 7   14,3% 28,6% 57,1%   42,9% 57,1%    
Folkpartiet liberalerna 4 25,0%     75,0% 25,0% 75,0% 25,0%    
Kristdemokraterna 4 25,0% 25,0% 50,0%     25,0% 75,0%    
Miljöpartiet de gröna 4 25,0% 25,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Moderaterna 14 14,3% 42,9% 14,3% 28,6% 7,1% 57,1% 42,9%    
Sjukvårdspartiet i Värmland 5   60,0% 20,0% 20,0%   20,0% 80,0%    
Sverigedemokraterna 7   42,9% 28,6% 28,6%   42,9% 57,1%    
Vänsterpartiet 5 40,0% 20,0% 20,0% 20,0%   40,0% 60,0%    
Värmlands län 81 9,9% 32,1% 35,8% 22,2% 2,5% 46,9% 53,1%

http://www.val.se