Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Landstingsvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra valkretsen 75678 16,9% 27,8% 24,6% 30,6% 5,8% 50,1% 49,9% 5,5%  
Östra valkretsen 130062 20,0% 32,2% 22,4% 25,4% 6,4% 49,4% 50,6% 5,4%  
Västmanlands län 205740 18,8% 30,6% 23,2% 27,3% 6,2% 49,7% 50,3% 5,4%

Kandidater - Västmanlands län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 98 5,1% 30,6% 38,8% 25,5% 1,0% 50,0% 50,0% 1,0%  
Centerpartiet 16   43,8% 43,8% 12,5%   37,5% 62,5% 6,2%  
Folkpartiet liberalerna 26 11,5% 38,5% 15,4% 34,6%   53,8% 46,2% 3,8%  
Kristdemokraterna 28 10,7% 35,7% 28,6% 25,0% 3,6% 50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 21 4,8% 42,9% 28,6% 23,8%   52,4% 47,6% 14,3%  
Moderaterna 65 15,4% 26,2% 35,4% 23,1% 6,2% 58,5% 41,5% 3,1%  
Piratpartiet 15 33,3% 40,0% 20,0% 6,7% 6,7% 80,0% 20,0% 6,7%  
Sjukvårdspartiet - Västmanland 14   28,6% 7,1% 64,3%   64,3% 35,7%    
Sverigedemokraterna 16 6,2% 68,8% 12,5% 12,5%   68,8% 31,2%    
Vänsterpartiet 26   50,0% 34,6% 15,4%   42,3% 57,7%    
Västmanlands län 325 8,6% 36,0% 31,1% 24,3% 2,2% 53,8% 46,2% 2,8%

Valda ledamöter - Västmanlands län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 30 10,0% 53,3% 26,7% 10,0%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 4   25,0% 75,0%     50,0% 50,0%    
Folkpartiet liberalerna 5   60,0%   40,0%   40,0% 60,0%    
Kristdemokraterna 3   66,7%   33,3%   66,7% 33,3%    
Miljöpartiet de gröna 4   100,0%       50,0% 50,0% 25,0%  
Moderaterna 17 29,4% 29,4% 35,3% 5,9%   70,6% 29,4%    
Sverigedemokraterna 8 12,5% 75,0%   12,5%   62,5% 37,5%    
Vänsterpartiet 6   33,3% 33,3% 33,3%   50,0% 50,0%    
Västmanlands län 77 11,7% 50,6% 24,7% 13,0% 55,8% 44,2% 1,3%

http://www.val.se