Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 1 Södermalm-Enskede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 1 Årsta gård 1704 18,7% 47,7% 19,5% 14,1% 4,0% 49,2% 50,8% 8,0%  
Enskede 2 Årstaliden 1569 19,4% 37,8% 24,5% 18,3% 2,7% 47,0% 53,0% 3,6%  
Enskede 3 Storsjövägen mm 1562 20,4% 45,5% 20,6% 13,5% 2,6% 46,4% 53,6% 6,4%  
Enskede 4 Årsta kyrka 1713 24,1% 46,3% 14,5% 15,1% 3,0% 46,6% 53,4% 5,5%  
Enskede 5 Årstafältet 1309 20,2% 41,2% 19,5% 19,2% 5,5% 46,8% 53,2% 7,3%  
Enskede 6 Valla torg 1242 14,2% 35,3% 23,8% 26,8% 3,1% 47,7% 52,3% 6,0%  
Enskede 7 Långhalsvägen mm 1289 24,7% 45,8% 17,4% 12,1% 2,3% 46,7% 53,3% 6,5%  
Enskede 8 Årstaskogen 1450 16,0% 42,0% 24,1% 17,9% 4,3% 47,3% 52,7% 4,4%  
Enskede 9 Skanskvarn 1559 16,3% 42,2% 22,5% 19,1% 3,7% 47,1% 52,9% 6,3%  
Enskede 10 Bolmensvägen mm 1400 28,9% 46,1% 15,3% 9,6% 3,8% 50,9% 49,1% 7,7%  
Enskede 11 Gullmarsplan 1447 24,9% 34,1% 19,8% 21,1% 3,6% 47,1% 52,9% 5,5%  
Enskede 12 Skärmarbrink 1217 34,5% 38,3% 13,4% 13,8% 3,7% 50,0% 50,0% 7,1%  
Enskede 13 Blåsut 1432 29,7% 41,4% 16,2% 12,7% 3,1% 51,7% 48,3% 8,0%  
Enskede 14 Globen 1400 27,4% 39,7% 17,9% 14,9% 3,1% 51,4% 48,6% 6,2%  
Enskede 15 Enskede Gård N 1278 16,4% 41,2% 25,4% 17,1% 4,2% 48,6% 51,4% 7,1%  
Enskede 16 Enskede Gård S 1039 15,4% 43,1% 24,5% 16,9% 5,8% 48,4% 51,6% 5,3%  
Enskede 17 Enskedefältet 1011 12,9% 42,1% 27,4% 17,6% 6,4% 50,9% 49,1% 4,8%  
Enskede 18 Gamla Enskede S 1274 18,2% 41,8% 25,0% 14,9% 6,3% 50,5% 49,5% 5,4%  
Enskede 19 Gamla Enskede N 1305 24,1% 41,9% 21,6% 12,3% 5,9% 48,1% 51,9% 3,9%  
Enskede 20 Skogskyrkogården 1195 31,6% 39,2% 19,0% 10,1% 5,0% 50,6% 49,4% 8,9%  
Enskede 21 Dalen N 1205 25,8% 45,7% 19,5% 9,0% 8,6% 46,7% 53,3% 10,4%  
Enskede 22 Dalen S 1173 16,5% 34,7% 20,5% 28,2% 6,6% 43,5% 56,5% 8,3%  
Enskede 23 Enskede IP 1149 23,1% 37,8% 21,4% 17,8% 4,8% 50,4% 49,6% 6,9%  
Enskede 24 Dalen V 1031 22,0% 42,4% 22,3% 13,3% 9,9% 45,0% 55,0% 8,6%  
Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen 952 13,0% 43,5% 22,6% 20,9% 2,2% 50,6% 49,4% 8,2%  
Högalid 2 Reimersholme S 1232 8,5% 26,5% 21,7% 43,3% 3,2% 44,3% 55,7% 4,2%  
Högalid 3 Heleneborgsgatan norra 1173 18,7% 42,6% 19,0% 19,7% 2,5% 48,0% 52,0% 6,1%  
Högalid 4 Högalidsgatan östra mm 1241 13,9% 38,7% 14,4% 33,0% 2,7% 41,3% 58,7% 5,1%  
Högalid 5 Bergsund S 1304 26,2% 42,6% 18,2% 13,1% 1,7% 50,7% 49,3% 6,4%  
Högalid 6 Pålsundsparken 957 25,4% 49,6% 16,2% 8,8% 3,1% 48,1% 51,9% 5,9%  
Högalid 7 Hornstull 1640 21,3% 43,8% 19,1% 15,9% 3,6% 48,1% 51,9% 7,7%  
Högalid 8 Bergsund N 1293 25,9% 44,3% 18,1% 11,7% 2,5% 48,0% 52,0% 6,4%  
Högalid 9 Högalidsparken 1639 24,3% 43,9% 16,6% 15,2% 2,8% 49,1% 50,9% 5,7%  
Högalid 10 Drakenberg 1506 15,1% 32,1% 21,8% 30,9% 5,3% 44,0% 56,0% 7,4%  
Högalid 11 Zinkensdamm N 1551 17,6% 32,8% 27,2% 22,4% 5,0% 47,7% 52,3% 6,9%  
Högalid 12 Skinnarviksparken 1093 11,7% 29,6% 26,6% 32,0% 3,1% 46,7% 53,3% 5,6%  
Högalid 13 Zinkensdamm Ö 1380 18,8% 34,4% 24,6% 22,2% 4,1% 49,6% 50,4% 6,4%  
Högalid 14 Zinkensdamm IP 1143 17,4% 38,2% 25,3% 19,1% 5,4% 47,4% 52,6% 5,4%  
Högalid 15 Södersjukhuset 1104 28,6% 37,8% 24,6% 9,0% 5,9% 50,6% 49,4% 8,8%  
Högalid 16 Kv Svärdet 1310 17,2% 26,9% 31,8% 24,0% 6,2% 46,3% 53,7% 4,7%  
Högalid 17 Tobaksmonopolet mm 1610 22,4% 41,1% 21,9% 14,7% 3,0% 47,3% 52,7% 6,8%  
Högalid 18 Lundagatan södra mm 1164 21,2% 38,2% 20,4% 20,2% 3,2% 49,5% 50,5% 4,9%  
Högalid 19 Heleneborg 1191 18,9% 47,7% 19,4% 14,0% 3,8% 46,5% 53,5% 6,1%  
Högalid 20 Folkskolegatan mm 1171 24,3% 38,1% 17,3% 20,4% 2,5% 46,0% 54,0% 6,7%  
Högalid 21 Tanto 1157 14,5% 26,1% 20,5% 38,9% 3,6% 47,6% 52,4% 4,0%  
Katarina 1 Björns Trädgård 1731 15,8% 39,8% 26,1% 18,3% 3,8% 53,7% 46,3% 9,1%  
Katarina 2 Mosebacke 1407 19,5% 38,1% 23,2% 19,3% 5,3% 49,8% 50,2% 6,5%  
Katarina 3 Katarina kyrka 1383 20,8% 34,3% 24,2% 20,7% 3,9% 48,7% 51,3% 6,5%  
Katarina 4 Axel Landquists park 1411 19,0% 41,9% 23,9% 15,2% 4,7% 48,2% 51,8% 6,7%  
Katarina 5 Bondegatan västra mm 1526 20,2% 41,0% 23,9% 14,9% 3,6% 53,3% 46,7% 6,9%  
Katarina 6 Nytorgsgatan-Bondegatanmm 1574 16,0% 41,5% 24,5% 18,0% 4,6% 49,2% 50,8% 4,7%  
Katarina 7 Kv Linjalen mm 1567 17,4% 25,3% 29,8% 27,5% 5,7% 52,3% 47,7% 11,2%  
Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan 1749 35,1% 39,1% 14,6% 11,1% 2,7% 50,3% 49,7% 6,8%  
Katarina 9 Helgalunden 1352 19,8% 41,3% 22,7% 16,1% 4,4% 48,1% 51,9% 5,8%  
Katarina 10 Eriksdal V 1302 19,0% 41,3% 24,0% 15,7% 4,8% 48,4% 51,6% 5,5%  
Katarina 11 Rosenlundsparken 1638 22,4% 41,8% 22,0% 13,8% 4,5% 48,7% 51,3% 6,0%  
Katarina 12 Eriksdal Ö 1549 20,5% 37,6% 23,4% 18,5% 2,8% 46,4% 53,6% 5,0%  
Katarina 13 Rosenlund 1438 16,2% 30,3% 24,8% 28,7% 5,7% 45,4% 54,6% 4,5%  
Katarina 14 Bjurholmsplan mm 1566 24,7% 42,7% 19,7% 12,8% 3,3% 48,9% 51,1% 5,3%  
Katarina 15 Ölandsgatan mm 1322 22,7% 39,6% 21,8% 15,9% 4,4% 52,3% 47,7% 8,5%  
Katarina 16 Blekingegatan östra mm 1497 17,8% 35,5% 26,2% 20,5% 5,7% 46,9% 53,1% 5,8%  
Katarina 17 Gotlandsgatan östra mm 1346 23,3% 41,8% 21,6% 13,2% 3,3% 47,6% 52,4% 7,1%  
Katarina 18 Nytorget 1361 24,5% 35,4% 21,0% 19,1% 4,5% 48,6% 51,4% 5,4%  
Katarina 19 Nackas hörna 1618 22,4% 42,8% 22,4% 12,4% 4,5% 50,9% 49,1% 6,6%  
Katarina 20 Ringen 1635 14,2% 27,0% 19,8% 39,0% 4,9% 42,3% 57,7% 6,0%  
Maria 1 Ivar Lo:s park mm 1362 21,0% 37,2% 23,3% 18,5% 3,7% 51,8% 48,2% 6,3%  
Maria 2 Mariaberget V 1260 19,8% 37,9% 23,3% 19,0% 4,8% 47,7% 52,3% 7,9%  
Maria 3 Mariatorget V 905 15,8% 34,9% 27,5% 21,8% 3,8% 49,5% 50,5% 8,0%  
Maria 4 Bergsgruvan 1367 17,3% 39,3% 24,6% 18,8% 3,5% 46,5% 53,5% 6,1%  
Maria 5 Mariatorget S 1441 17,8% 34,8% 25,5% 22,0% 5,3% 45,9% 54,1% 5,3%  
Maria 6 Mariatorget C 1074 15,1% 33,5% 26,6% 24,8% 4,3% 47,1% 52,9% 4,2%  
Maria 7 Skaraborgsgatan mm 1227 15,9% 30,9% 29,4% 23,8% 5,9% 48,7% 51,3% 5,6%  
Maria 8 Södra station N 1345 18,3% 31,6% 29,1% 21,0% 4,7% 48,7% 51,3% 7,0%  
Maria 9 Södra station S 1138 18,3% 32,8% 31,5% 17,5% 7,1% 47,4% 52,6% 6,0%  
Maria 10 Södra station Ö 1113 15,1% 33,6% 27,0% 24,3% 6,6% 51,1% 48,9% 8,4%  
Maria 11 Södra station V 1617 17,6% 33,2% 32,2% 16,9% 7,1% 48,3% 51,7% 4,0%  
Maria 12 Fredmansgatan mm 1284 18,7% 40,0% 25,7% 15,7% 4,4% 49,0% 51,0% 6,0%  
Maria 13 Mariaberget Ö 1149 17,4% 26,9% 28,5% 27,2% 5,1% 47,8% 52,2% 5,5%  
Sofia 1 Mandelparken 1476 8,1% 25,2% 26,2% 40,5% 3,0% 47,0% 53,0% 4,5%  
Sofia 2 Åsöberget 1249 21,9% 33,8% 24,7% 19,6% 4,7% 44,8% 55,2% 5,3%  
Sofia 3 Sofia kyrka 1645 21,0% 39,8% 21,2% 18,1% 4,0% 50,0% 50,0% 6,1%  
Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg. 1477 19,5% 38,2% 23,2% 19,1% 3,0% 45,8% 54,2% 6,2%  
Sofia 5 Sågargatan mm 1144 24,3% 42,2% 20,3% 13,2% 3,4% 49,0% 51,0% 7,0%  
Sofia 6 Luma 1539 15,5% 57,4% 19,4% 7,7% 3,8% 49,5% 50,5% 5,1%  
Sofia 7 Kv Vitbetan 1240 26,5% 42,7% 17,3% 13,5% 3,5% 47,1% 52,9% 6,4%  
Sofia 8 Hammarby Allé Ö 1182 13,9% 62,4% 16,4% 7,4% 3,5% 49,6% 50,4% 7,6%  
Sofia 9 Skanstull 1597 13,5% 36,9% 23,6% 26,0% 4,6% 46,5% 53,5% 5,3%  
Sofia 10 Vintertullen 1354 9,8% 22,1% 24,7% 43,4% 4,4% 45,4% 54,6% 3,6%  
Sofia 11 Barnängen 1552 13,5% 35,6% 26,7% 24,2% 5,0% 44,1% 55,9% 5,7%  
Sofia 12 Danviksklippan-Henriksdal 1511 18,1% 41,8% 24,8% 15,4% 4,3% 49,5% 50,5% 5,4%  
Sofia 13 Sickla udde 1029 8,8% 50,2% 23,5% 17,4% 2,8% 47,5% 52,5% 5,2%  
Sofia 14 Sickla kanal 1501 21,2% 47,3% 16,5% 15,1% 3,0% 49,8% 50,2% 7,8%  
Sofia 15 Mårtensdal 1422 15,8% 56,2% 19,3% 8,8% 2,7% 50,5% 49,5% 7,7%  
Sofia 16 Sickla Park 1703 18,0% 56,3% 18,9% 6,8% 3,1% 48,4% 51,6% 8,3%  
Sofia 17 Lugnet 1708 18,3% 50,3% 20,7% 10,7% 3,5% 49,5% 50,5% 5,8%  
Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mm 1121 27,5% 35,4% 22,1% 15,0% 4,5% 48,9% 51,1% 5,5%  
Sofia 19 Blecktornet 1378 14,2% 30,5% 31,9% 23,4% 4,1% 47,4% 52,6% 4,1%  
Sofia 20 Klippgatan mm 1381 21,6% 43,8% 19,1% 15,5% 3,3% 45,8% 54,2% 6,4%  
Sofia 21 Sickla kaj 1622 29,4% 43,4% 17,9% 9,3% 3,6% 49,7% 50,3% 7,0%  
1 Södermalm-Enskede 134849 19,8% 39,4% 22,3% 18,5% 4,2% 48,2% 51,8% 6,3%

http://www.val.se