Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 6 Yttre Västerort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 1 Hässelby Strand V 1449 19,0% 32,8% 25,9% 22,3% 3,5% 50,7% 49,3% 12,8%  
Hässelby 2 Hässelby Strand S 1397 14,6% 18,7% 21,7% 45,0% 3,5% 44,5% 55,5% 5,3%  
Hässelby 3 Hässelby Strand N 1645 27,7% 35,7% 18,8% 17,8% 4,2% 47,7% 52,3% 16,5%  
Hässelby 4 Hässelby Strand Ö 1595 24,1% 31,8% 20,1% 23,9% 5,5% 48,3% 51,7% 15,5%  
Hässelby 5 Hässelby Gård S 1518 25,4% 40,3% 20,6% 13,6% 5,7% 50,7% 49,3% 22,6%  
Hässelby 6 Hässelby Gård Ö 1333 29,3% 36,0% 19,8% 14,9% 4,4% 50,0% 50,0% 16,3%  
Hässelby 7 Hässelby Gård N 1220 23,7% 39,3% 20,3% 16,6% 3,9% 50,8% 49,2% 20,7%  
Hässelby 8 Hässelby Gård C 1365 24,5% 35,5% 21,7% 18,3% 5,6% 50,4% 49,6% 15,7%  
Hässelby 9 Hässelby Gård V 1275 24,5% 39,2% 20,7% 15,5% 6,7% 51,2% 48,8% 13,7%  
Hässelby 10 Hby Villastad mellersta 1586 16,2% 34,2% 28,4% 21,2% 8,5% 48,6% 51,4% 3,9%  
Hässelby 11 Hässelby Villastad V 1288 15,5% 31,0% 25,7% 27,9% 8,8% 49,4% 50,6% 4,0%  
Hässelby 12 Hässelby Villastad Ö 1406 16,4% 35,9% 26,6% 21,1% 9,0% 50,7% 49,3% 5,3%  
Hässelby 13 Hässelby Villastad NV 1288 21,0% 34,9% 25,9% 18,3% 7,8% 46,7% 53,3% 4,7%  
Hässelby 14 Lövsta 1516 15,1% 39,5% 26,7% 18,7% 7,8% 49,7% 50,3% 3,6%  
Hässelby 15 Backlura N 1443 13,5% 36,7% 22,2% 27,6% 7,3% 50,7% 49,3% 4,3%  
Hässelby 16 Backlura S 1428 14,3% 40,5% 22,6% 22,5% 8,5% 50,7% 49,3% 6,4%  
Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ 894 15,1% 33,7% 25,3% 26,0% 7,2% 50,3% 49,7% 4,5%  
Hässelby 18 Smedshagen 1347 28,1% 43,7% 19,5% 8,7% 10,0% 46,1% 53,9% 23,1%  
Hässelby 19 Hässelby Villastad S 804 13,2% 37,7% 27,4% 21,8% 7,3% 49,1% 50,9% 6,6%  
Hässelby 20 Hässelby mellersta 1473 24,7% 34,8% 14,6% 25,9% 5,8% 48,4% 51,6% 15,8%  
Kista 1 Akalla C 1392 23,7% 33,3% 23,3% 19,7% 6,0% 49,8% 50,2% 17,5%  
Kista 2 Akalla Ö 1380 20,4% 37,0% 27,0% 15,6% 5,6% 52,6% 47,4% 20,4%  
Kista 3 Akalla N 1469 22,1% 36,9% 23,3% 17,8% 5,9% 50,2% 49,8% 24,3%  
Kista 4 Akalla V 1246 18,3% 27,6% 28,8% 25,3% 5,0% 49,4% 50,6% 14,6%  
Kista 5 Akalla S 1120 18,8% 36,1% 25,8% 19,3% 4,8% 49,6% 50,4% 15,4%  
Kista 6 Husby N 1529 19,7% 33,6% 24,2% 22,5% 4,2% 51,2% 48,8% 22,7%  
Kista 7 Oslogatan 1701 29,3% 41,8% 19,1% 9,8% 9,5% 53,0% 47,0% 26,0%  
Kista 8 Husby C 1521 26,2% 42,9% 20,5% 10,5% 7,6% 52,9% 47,1% 22,6%  
Kista 9 Husby S 1527 23,5% 42,6% 22,6% 11,3% 6,8% 53,6% 46,4% 20,1%  
Kista 10 Husby Ö 1431 27,7% 38,2% 21,7% 12,4% 8,2% 49,2% 50,8% 18,5%  
Kista 11 Husby V 1024 25,9% 40,8% 22,3% 11,0% 9,1% 49,5% 50,5% 19,7%  
Kista 12 Kista mellersta 1567 21,5% 35,7% 23,5% 19,2% 4,3% 52,4% 47,6% 13,0%  
Kista 13 Kista C 1343 21,2% 32,2% 24,9% 21,7% 4,8% 50,6% 49,4% 14,9%  
Kista 14 Kista V 1642 22,9% 27,8% 30,5% 18,9% 8,2% 48,0% 52,0% 9,8%  
Kista 15 Ärvinge S 1158 26,7% 45,8% 19,1% 8,5% 6,3% 50,7% 49,3% 21,8%  
Kista 16 Kista Gård 1744 35,6% 41,6% 9,5% 13,4% 5,8% 56,2% 43,8% 32,1%  
Kista 17 Ärvinge N 1522 25,4% 33,2% 25,0% 16,4% 6,0% 49,7% 50,3% 15,8%  
Spånga 1 Sundby 1967 20,4% 43,5% 22,4% 13,7% 6,8% 55,0% 45,0% 15,4%  
Spånga 2 Flysta 1657 18,5% 38,7% 26,8% 16,1% 7,5% 51,4% 48,6% 5,9%  
Spånga 3 Solhem Ö 1257 19,6% 35,6% 25,2% 19,6% 9,1% 49,4% 50,6% 6,2%  
Spånga 4 Solhem S 1445 15,7% 39,5% 25,4% 19,4% 8,2% 50,2% 49,8% 3,4%  
Spånga 5 Solhem V 1402 16,4% 44,1% 24,3% 15,3% 8,3% 50,9% 49,1% 4,1%  
Spånga 6 Solhem N 1204 18,2% 32,2% 26,6% 23,0% 7,6% 49,2% 50,8% 9,7%  
Spånga 7 Bromsten N 1388 18,7% 41,4% 23,3% 16,6% 6,6% 51,2% 48,8% 11,0%  
Spånga 8 Bromsten mellersta 1452 21,6% 36,5% 25,2% 16,7% 7,2% 48,1% 51,9% 11,8%  
Spånga 9 Bromsten S 1714 16,6% 39,0% 23,3% 21,1% 6,5% 47,4% 52,6% 11,4%  
Spånga 10 Hjulsta V 1605 26,6% 48,0% 18,8% 6,7% 7,5% 52,1% 47,9% 25,7%  
Spånga 11 Erikslund 1284 24,4% 34,7% 20,7% 20,2% 6,6% 50,5% 49,5% 18,6%  
Spånga 12 Nydal 1359 26,0% 40,0% 18,5% 15,5% 7,1% 53,8% 46,2% 31,6%  
Spånga 13 Tensta C 1356 29,0% 38,9% 19,0% 13,1% 11,1% 46,8% 53,2% 23,1%  
Spånga 14 Gullinge 1446 29,0% 39,2% 21,0% 10,8% 11,8% 49,0% 51,0% 22,9%  
Spånga 15 Risingeplan mm 1457 29,0% 38,9% 20,4% 11,7% 10,8% 49,8% 50,2% 24,4%  
Spånga 16 Glömminge-Sörgården 1303 25,9% 40,1% 20,2% 13,8% 9,8% 52,0% 48,0% 23,9%  
Spånga 17 Rinkebysvängen N 1354 24,0% 40,0% 23,3% 12,8% 8,1% 49,7% 50,3% 28,4%  
Spånga 18 Rinkebystråket 1519 29,3% 44,0% 16,4% 10,3% 11,4% 48,8% 51,2% 28,2%  
Spånga 19 Rinkebysvängen V 1447 28,3% 40,9% 20,6% 10,2% 9,5% 52,7% 47,3% 27,7%  
Spånga 20 Kvarnbyvägen mm 1232 22,6% 42,5% 22,4% 12,4% 10,3% 47,1% 52,9% 21,6%  
Spånga 21 Rinkeby C 1268 26,1% 39,0% 20,7% 14,3% 8,6% 50,3% 49,7% 26,3%  
Spånga 22 Rinkebysvängen Ö 1163 21,9% 46,9% 20,8% 10,3% 4,1% 55,9% 44,1% 46,8%  
Spånga 23 Rinkebysvängen S 1132 23,4% 42,8% 22,0% 11,7% 8,5% 51,2% 48,8% 23,5%  
Spånga 24 Spånga by 1263 24,1% 35,7% 22,7% 17,5% 7,1% 50,4% 49,6% 23,0%  
Spånga 25 Hjulstastråket södra 1451 29,2% 40,4% 18,0% 12,4% 7,2% 49,3% 50,7% 21,1%  
Spånga 26 Spånga torg-Lunda 1308 21,9% 31,5% 16,1% 30,4% 5,2% 44,8% 55,2% 6,6%  
Spånga 27 Rinkeby mellersta 1097 25,4% 40,8% 21,9% 11,9% 9,5% 50,7% 49,3% 21,7%  
Vällingby 1 Vällingby N 1359 15,2% 39,0% 21,3% 24,6% 5,5% 50,0% 50,0% 9,1%  
Vällingby 2 Vällingby V 1215 25,4% 32,6% 18,8% 23,2% 6,3% 46,1% 53,9% 9,6%  
Vällingby 3 Vällingby Ö 1180 26,0% 35,3% 24,9% 13,7% 7,8% 47,1% 52,9% 10,0%  
Vällingby 4 Vällingby C 1383 27,3% 32,4% 19,8% 20,5% 4,6% 50,9% 49,1% 11,2%  
Vällingby 5 Grimsta V 1234 26,2% 42,4% 21,8% 9,6% 7,3% 49,8% 50,2% 17,1%  
Vällingby 6 Grimsta Ö 800 23,8% 33,2% 25,9% 17,1% 6,8% 47,8% 52,2% 11,4%  
Vällingby 7 Råcksta Ö 1318 25,7% 39,8% 18,7% 15,8% 4,9% 48,3% 51,7% 12,3%  
Vällingby 8 Råcksta V 1458 20,7% 39,8% 21,5% 17,9% 3,9% 47,4% 52,6% 10,7%  
Vällingby 9 Råcksta N 1515 18,7% 39,0% 21,5% 20,8% 4,6% 49,4% 50,6% 13,0%  
Vällingby 10 Nälsta Ö 1064 16,1% 34,3% 26,8% 22,8% 8,2% 50,6% 49,4% 4,6%  
Vällingby 11 Nälsta V 1329 17,7% 34,9% 27,2% 20,2% 9,9% 50,9% 49,1% 5,0%  
Vällingby 12 Grimsta mellersta 1298 26,5% 39,1% 19,1% 15,3% 7,0% 48,9% 51,1% 15,6%  
Vällingby 13 Kälvesta V 1688 16,3% 38,3% 23,7% 21,7% 8,4% 51,1% 48,9% 4,7%  
Vällingby 14 Kälvesta Ö 1581 18,5% 34,0% 25,7% 21,8% 10,2% 50,4% 49,6% 3,6%  
Vällingby 15 Vinsta V 1235 16,0% 41,1% 22,3% 20,6% 6,7% 51,0% 49,0% 4,7%  
Vällingby 16 Vinsta Ö 1889 29,6% 41,3% 19,3% 9,7% 8,2% 52,1% 47,9% 17,8%  
Vällingby 17 Råcksta gård 1286 29,9% 42,3% 15,6% 12,2% 5,0% 49,6% 50,4% 13,9%  
Vällingby 18 Nälsta gård 1153 18,3% 40,4% 23,1% 18,2% 6,1% 50,0% 50,0% 10,3%  
Vällingby 19 Vällingby mellersta 1341 22,1% 31,2% 20,4% 26,2% 6,2% 45,1% 54,9% 12,5%  
6 Yttre Västerort 114442 22,6% 37,7% 22,2% 17,5% 7,1% 50,1% 49,9% 15,4%

http://www.val.se