Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Andra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katrineholm 25898 18,8% 28,1% 24,4% 28,8% 6,3% 49,3% 50,7% 4,6%  
Vingåker 6916 14,7% 26,7% 26,2% 32,5% 6,0% 50,5% 49,5% 3,7%  
Andra valkretsen 32814 17,9% 27,8% 24,7% 29,6% 6,2% 49,5% 50,5% 4,4%

http://www.val.se