Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Tredje valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flen 12699 14,3% 25,6% 26,6% 33,5% 5,6% 50,3% 49,7% 6,9%  
Strängnäs 26197 16,1% 31,9% 24,1% 27,9% 5,9% 49,5% 50,5% 4,7%  
Tredje valkretsen 38896 15,5% 29,8% 24,9% 29,7% 5,8% 49,8% 50,2% 5,4%

http://www.val.se