Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Karlskronakretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlskrona C 16722 27,2% 26,7% 20,1% 25,9% 6,8% 50,0% 50,0% 5,5%  
Karlskrona V 16315 16,8% 33,9% 22,3% 27,0% 6,4% 51,3% 48,7% 4,7%  
Karlskrona Ö 17340 13,9% 33,1% 24,8% 28,2% 5,3% 50,3% 49,7% 1,8%  
Karlskrona 50377 19,3% 31,2% 22,4% 27,1% 6,2% 50,5% 49,5% 4,0%

http://www.val.se