Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Ronnebykretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backaryd-Öljehult 1246 13,6% 24,9% 27,0% 34,5% 5,3% 52,4% 47,6% 5,9%  
Blekan 1175 24,6% 23,2% 20,4% 31,7% 6,3% 45,8% 54,2% 3,7%  
Bräkne-Hoby Landsbygd 1112 12,3% 30,2% 27,0% 30,5% 5,2% 52,4% 47,6% 3,0%  
Bräkne-Hoby Samhälle 1399 14,6% 24,7% 20,8% 40,0% 5,6% 47,4% 52,6% 1,9%  
Centrum 1512 21,1% 25,2% 19,8% 33,9% 5,9% 47,3% 52,7% 3,6%  
Espedalen 1019 23,4% 26,0% 23,3% 27,4% 5,8% 54,4% 45,6% 12,8%  
Fredriksberg 1508 19,0% 33,0% 19,6% 28,4% 6,2% 52,5% 47,5% 5,7%  
Förkärla-Listerby N 1128 12,1% 33,6% 26,9% 27,4% 5,9% 50,9% 49,1% 2,1%  
Hasselstad-Eringsboda 1059 13,4% 28,1% 26,0% 32,5% 4,2% 53,6% 46,4% 3,0%  
Hjortsberga-Edestad 1299 14,4% 31,9% 26,1% 27,6% 5,0% 50,0% 50,0% 1,6%  
Hulta 1237 12,2% 33,5% 26,5% 27,7% 6,4% 49,6% 50,4% 0,7%  
Häggatorp 1210 16,9% 32,8% 22,2% 28,0% 6,0% 53,1% 46,9% 3,4%  
Kalleberga 1280 14,8% 28,0% 21,0% 36,2% 6,0% 50,7% 49,3% 2,5%  
Kallinge 1267 19,0% 30,3% 22,1% 28,6% 5,8% 50,3% 49,7% 4,7%  
Listerby S 709 7,6% 26,0% 30,7% 35,7% 3,4% 51,3% 48,7% 1,8%  
Lugnet 1086 14,7% 34,4% 22,5% 28,4% 5,1% 51,6% 48,4% 2,9%  
Persborg 1391 11,9% 32,4% 22,5% 33,2% 4,5% 49,7% 50,3% 2,8%  
Varan 790 8,4% 27,1% 29,2% 35,3% 3,3% 51,5% 48,5% 1,4%  
Älgbacken 834 20,5% 27,7% 19,2% 32,6% 7,1% 45,9% 54,1% 8,8%  
Ronneby 22261 15,8% 29,2% 23,5% 31,5% 5,5% 50,5% 49,5% 3,7%

http://www.val.se