Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Karlshamnskretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlshamn V 12629 14,6% 31,3% 24,5% 29,6% 6,0% 50,4% 49,6% 3,4%  
Karlshamn Ö 12666 19,1% 25,9% 23,4% 31,5% 5,9% 49,4% 50,6% 3,7%  
Karlshamn 25295 16,9% 28,6% 24,0% 30,5% 5,9% 49,9% 50,1% 3,6%

http://www.val.se