Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Listerkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olofström 10650 16,4% 26,6% 24,8% 32,2% 5,9% 50,7% 49,3% 6,2%  
Sölvesborg 13660 15,8% 28,8% 24,4% 31,0% 5,1% 49,7% 50,3% 4,1%  
Listerkretsen 24310 16,1% 27,8% 24,5% 31,5% 5,5% 50,1% 49,9% 5,0%

http://www.val.se