Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Sydvästkretsen I

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmö Västra 117522 21,7% 36,7% 19,9% 21,8% 4,8% 47,5% 52,5% 9,3%  
Malmö Östra 127849 24,2% 37,0% 20,6% 18,2% 5,9% 49,6% 50,4% 13,4%  
Malmö 245371 23,0% 36,8% 20,3% 19,9% 5,4% 48,6% 51,4% 11,4%

http://www.val.se