Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Sydvästkretsen II

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burlöv 12990 17,8% 35,5% 22,9% 23,8% 6,3% 50,1% 49,9% 8,9%  
Lomma 16911 12,7% 37,3% 21,9% 28,1% 6,2% 48,5% 51,5% 3,1%  
Svedala 15124 15,7% 38,4% 22,7% 23,2% 6,2% 49,8% 50,2% 4,2%  
Trelleborg 33913 17,3% 32,0% 23,9% 26,9% 5,9% 49,5% 50,5% 6,0%  
Vellinge 26145 13,6% 33,8% 23,6% 29,0% 6,6% 48,6% 51,4% 4,1%  
Sydvästkretsen II 105083 15,4% 34,7% 23,2% 26,7% 6,2% 49,2% 50,8% 5,1%

http://www.val.se