Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Halmstads - Laholms valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Halmstad 75339 21,0% 30,8% 22,3% 25,9% 6,4% 48,9% 51,1% 3,9%  
Laholm 18954 15,8% 28,4% 25,8% 30,1% 5,6% 50,3% 49,7% 4,2%  
Halmstads - Laholms valkrets 94293 20,0% 30,3% 23,0% 26,7% 6,3% 49,2% 50,8% 4,0%

http://www.val.se