Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Falkenbergs - Hylte valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 33613 18,1% 28,4% 24,3% 29,2% 6,4% 49,7% 50,3% 3,6%  
Hylte 7869 17,3% 29,1% 24,9% 28,7% 6,6% 51,3% 48,7% 8,2%  
Falkenbergs - Hylte valkrets 41482 17,9% 28,5% 24,4% 29,1% 6,5% 50,0% 50,0% 4,5%

http://www.val.se