Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sundsvall-Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvall (del av) 43609 15,4% 32,8% 24,5% 27,3% 5,6% 50,0% 50,0% 2,5%  
Ånge 7875 15,4% 25,7% 26,4% 32,5% 5,9% 51,3% 48,7% 2,9%  
Sundsvall-Ånge 51484 15,4% 31,7% 24,8% 28,1% 5,6% 50,2% 49,8% 2,6%

http://www.val.se