Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Myrtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Myrtorp 1191 20,4% 30,6% 22,3% 26,8% 7,2% 48,3% 51,7% 4,8%  
Summa 1191 20,4% 30,6% 22,3% 26,8% 7,2% 48,3% 51,7% 4,8%

http://www.val.se